Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

black-orphan
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal  nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromlovvie lovvie viacalvados calvados
black-orphan
9516 3dd8
Reposted fromseaweed seaweed viacalvados calvados

June 15 2018

black-orphan
9479 9ae9
Reposted fromsmit smit viacalvados calvados
black-orphan
Patitasky666

teraz sobie myślę, że skojarzyło mi się to z Tobą. Anv.
Reposted fromPoranny Poranny
black-orphan
Reposted fromshakeme shakeme viaepidemic epidemic
black-orphan
9435 f5e8
Reposted fromimradioactive imradioactive viaepidemic epidemic
black-orphan
7953 71f2 500
black-orphan
0288 0d70 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek vialesbian lesbian
black-orphan
6473 d9b0 500
black-orphan
3148 e6a7
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
black-orphan
1585 108a
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaepidemic epidemic
black-orphan
7136 9e61 500

June 07 2018

black-orphan
black-orphan
9475 0966
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
black-orphan

May 12 2018

black-orphan
7150 e240 500
Reposted fromartlover artlover viaPoranny Poranny
black-orphan
3762 0116
Reposted fromlaters laters viacalvados calvados
black-orphan
1231 8864 500
black-orphan
1134 9fd0 500
Reposted fromseaweed seaweed viasarazation sarazation
9065 717b 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl