Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

black-orphan
7932 8861
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viacalvados calvados

January 20 2018

black-orphan
7742 6eb6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacalvados calvados
black-orphan
9184 0936 500
Reposted fromPoranny Poranny
black-orphan
9680 2664
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasarazation sarazation
black-orphan
Reposted fromoll oll viasarazation sarazation
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viagosienia gosienia
black-orphan
6084 db6c
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaPoranny Poranny
black-orphan
Salvador Dalí and Yves Saint Laurent
Reposted fromMoonTide MoonTide viaPoranny Poranny
black-orphan
"A co jeśli Włóczykij nie zapanuje nad smutkiem?
I któregoś październikowego wieczoru zapije się na śmierć? Samobójstwo to idealny scenariusz dla tej postaci.
Dlaczego wybrał życie w samotności?
A może to nie był wybór a konieczność.
Dlaczego tak wielu ludzi chce wierzyć, że samotność to jedynie pusta połówka łóżka i jeden kubek kawy.
A co jeśli ziemia po której stąpasz okazuje się kompletną pomyłką? Nie pasujesz do żadnego człowieka, do żadnych miejsc.
Jesteś wyjęty jakby z innego świata, do którego nie możesz trafić?
I jedyną opcją staje się w końcu kapitulacja...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaPoranny Poranny
black-orphan
black-orphan
7967 003e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny

January 13 2018

black-orphan
2775 ba89 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasarazation sarazation

December 22 2017

black-orphan
black-orphan
Reposted frombluuu bluuu viareloveution reloveution
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viareloveution reloveution
black-orphan

Tumblr


Submitted by jadedtxgirl
Reposted frominspired inspired viaPoranny Poranny

December 20 2017

black-orphan
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
black-orphan
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl