Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

black-orphan
4000 c490 500
było ponoć w średniowieczu takie porzekadło: studenci w Bolonii zgłębiają prawo, w Paryżu – teologię, w Krakowie – czarną magię, ale wszędzie tak samo źle się prowadzą.
Reposted fromPoranny Poranny
black-orphan
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaepidemic epidemic
black-orphan
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viaepidemic epidemic

November 07 2018

black-orphan
6729 9370 500
Lindel, Belgium  (fot. Paul Smeets)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacalvados calvados
black-orphan
0585 2ca2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny

November 06 2018

5213 aab9 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viairmelin irmelin
black-orphan
black-orphan
4116 7c77
black-orphan
7871 fa08 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaPoranny Poranny
black-orphan
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
black-orphan
black-orphan
0590 30dd 500
black-orphan
7728 2e29 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacalvados calvados
black-orphan
0983 155a 500
Reposted fromwyczes wyczes viareloveution reloveution
black-orphan
Reposted fromgruetze gruetze viareloveution reloveution
black-orphan
0973 c3bd 500
elder sun
Reposted fromlooque looque viareloveution reloveution

November 03 2018

black-orphan
porada sercowa: nie bądź jak Wokulski
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
black-orphan
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacalvados calvados

November 01 2018

black-orphan
2577 124c
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
black-orphan
Są związki w których nie ma czułości. Nie ma szacunku. Nie ma oddania. Nie ma rozmów. Nie ma seksu. Są tylko wzajemne pretensje o wasze słabości i kłamstwa a później jak dobrze pójdzie przychodzi i kwiczy obojętność.

I kiedyś powiedziałbym, że należy się starać. Należy ratować. Należy pracować. Teraz, ze swoją typową miną ponurego, cynicznego buca odpowiem: nie ma co łapać spadającego noża.

Nie sprawisz, że w związku w cudowny sposób powróci pożądanie i tęsknota. Wzlotu już nie będzie.

Coś nie gra w związku – rozmawiasz. Próbujesz naprawiać. Ale jeśli nie działa zbyt długo – odchodzisz. Żadna panda nie zakwili od tego.

Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na ludzi, którzy nie darzą nas szacunkiem. Zaraz wszyscy zdechniemy.
— Piotr C
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viacalvados calvados
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl